Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghệ Nguyễn Gia

TEG

DANH MỤC SẢN PHẨM
Hướng dẫn cài đặt Servo Delta ASDA-B3 chạy chế độ tốc độ (Mode Speed)

Hướng dẫn cài đặt Servo Delta ASDA-B3 chạy chế độ tốc độ (Mode Speed):

܀ Cấu hình gồm:

    Driver ASD-B3-0421-L

    Motor ECM-B3M-C20604RS1

܀ Sơ đồ đấu nối chạy chế độ speed của servo B3:​

 

 ܀ Ở chế độ speed ta có 2 cách đấu để lựa chọn:

1.Chạy biến trở ngoài (analog -10-10v) cho servo Delta B3

  • Sơ đồ đấu dây:

 

2. Chạy bằng nút nhấn ngoài cho servo Delta B3:

  • Sơ đồ đấu giây

 

܀ Sau khi đấu nối xong ta tiến hành cài đặt cho bộ điều khiển (driver) như sau:

Bước 1: Đặt chế độ điều khiển của servo thành Chế độ tốc độ. Đặt P1.001 thành 2 cho chế độ Tốc độ, sau đó tắt  nguồn rồi mở lại.

Bước 2: Cài đặt các giá trị theo bảng dưới đây:(Chọn chức năng của các chân điều khiển)

܀ Lựa chọn lệnh tốc độ được xác định bởi SPD0 và SPD1. Xem bảng bên dưới:

Phạm vi cài đặt tham số của thanh ghi bên trong là từ -60000 đến +60000. Cài đặt tốc độ =

giá trị cài đặt x 0,1 vòng / phút. Ví dụ: P1.009 = +30000, cài đặt tốc độ = +30000 x 0,1 vòng / phút = +3000 vòng / phút.

܀Dựa vào các thông số P1-009 đến P1-011 ta vừa chỉnh được cấp tốc độ và chiều động cơ.

  • Cách chỉnh như sau:

Ta nhấn giữ phím Shift để thay đổi vị trí dấu chấm trên màn hình bộ điều khiển---> như vậy sẽ đổi từ giá trị âm sang giá trị dương (đổi chiều quay của motor servo) như hình bên dướí:


Motor quay ngược chiều kim đồng hồ (quay nghịch)

Motor quay cùng chiều kim đồng hồ (quay thuận)

Giả sử ta cài các giá trị tốc độ như sau:

    P1-009 đặt= -2000(r/min)

    P1-010 đặt = +3000(r/min)

    P1-011 đặt= -4000(r/min)

 

܀ Sau khi cài đặt xong ta tiến hành cho servo hoạt động theo các bước sau:

 1.  Bật DI1 và biến tần ở trạng thái Servo On.

2. Khi cả hai lệnh Tốc độ của DI3 (SPD0) và DI4 (SPD1) đều tắt, điều đó có nghĩa là

thực hiện lệnh S1. Động cơ quay theo lệnh tương tự điện áp.

3. Khi DI3 (SPD0) được bật, điều đó có nghĩa là nó thực hiện lệnh S2. Tốc độ quay là

-200 vòng / phút.

4. Khi DI4 (SPD1) được bật, điều đó có nghĩa là nó thực hiện lệnh S3. Tốc độ quay là

+300 vòng / phút.

5. Khi cả DI3 (SPD0) và DI4 (SPD1) được bật, điều đó có nghĩa là nó thực hiện lệnh S4.

Tốc độ quay là -400 vòng / phút.

6. Bạn có thể lặp lại các bước 3 - 5.

7. Nếu bạn muốn dừng động cơ, hãy tắt DI1 (Servo Off).

Xem thêm video tại đây:

 

 

teg company

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).