Màn hình càm ứng Eview

Phân phối màn hình HMI Eview

Màn hình HMI eView

Màn hình giao diện Eview

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).