FMS – HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

Hệ thống sản xuất linh hoạt dạng module

FMS – HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

FMS – HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

FMS – Flexible manufacturing system - hệ thống sản xuất linh hoạt

Hệ thống FMS bao gồm các trạm sau:

1. Trạm đo lường

Trạm đo lường

Trạm có chức năng đo lường chiều cao của sản phẩm để phân loại hoặc phục vụ cho các trạm xử lý khác.

2. Trạm tay máy vận hành bằng khí nén

Trạm tay máy vận hành bằng khí nén

Trạm có chức năng gắp sản phẩm sử dụng cơ cấu chấp hành khí nén để chuyển sản phẩm từ trạm này sang trạm khác

3. Trạm kho lưu trữ

Trạm kho lưu trữ

Trạm có chức năng lưu trữ sản phẩm vào kho hoặc lấy ra để sản xuất.

4. Trạm trung gian

Trạm trung gian

Trạm có chức năng chuyển sản phẩm từ kho lưu trữ sang trạm đo lường chiều cao.

5. Trạm kiểm tra sản phẩm

 

Trạm kiểm tra sản phẩm

Trạm có chức năng nhận dạng các loại sản phẩm theo tùy theo vật liệu của chúng

6. Trạm phân loại sản phẩm

Trạm phân loại sản phẩm

Trạm có chức năng xếp các sản phẩm đã được nhận dạng vào các ngăn khác nhau

7. Trạm tay máy vận hành bằng điện

 ​

Trạm tay máy vận hành bằng điện

Trạm có chức năng hút sản phẩm sử dụng cơ cấu chấp hành bằng động cơ bước để chuyển sản phẩm từ trạm này sang trạm khác

8. Trạm gia công sản phẩm

Trạm gia công sản phẩm

Trạm có chức năng giữ phôi và điều khiển máy khoan đúng vị trí yêu cầu

mô hình sản xuất linh hoạt dạng module

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).