Đồng hồ đo lưu lượng Siemens

đồng hồ đo lưu lượng điện từ Siemens

đại lý phân phối đồng hồ đo lưu lượng Siemens

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).