plc mitsubishi

plc mitsubishi fx3u

plc mitsubishi fx3g

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).