Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Mộ hình dạy nghề cơ điện tử

Thiết bị dạy nghề cơ điện tử

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).