thiết bị điện tự động

Phân phối thiết bị điện tự động

Chuyên cung cấp thiết bị đo kiểm

Biến tần

Servo
Sáng 8h - Đến 12h Chiều từ 13h-17h
(Từ thứ hai đến thứ bảy).